REFERENCE

DUP Zabjelo - Ljubović , "Nova 4" - dio

DUP Momišići, dio zone B - Prilazna ulica sa parkinzima

DUP Zabjelo - Ljubović - "Prilaz 1"

Izvođenje sa stepenišnim krakom ka Ljuboviću.